เก็บเงินปลายทาง (COD)

ขอขอบคุณที่เลือก (COD) เก็บเงินปลายทาง
สินค้าที่จัดส่งจะต้องได้รับคำสั่งจากผู้รับอย่างชัดเจน
ผู้รับจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องพร้อมกับการชำระเงินเมื่อจัดส่ง

ทันทีที่สินค้าของคุณถูกจัดส่งคุณจะได้รับหมายเลขติดตามที่จะช่วยให้คุณติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้ตลอดเวลา